Przewodniczący:

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga


Zastępcy Przewodniczącego:

Prof. dr hab. Tadeusz Kufel

Dr hab. Monika Papież, prof. UEK


Członkowie Prezydium:

Prof. dr hab. Paweł Miłobędzki

Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik

Prof. dr hab. Bogumił Kamiński