Adres do korespondencji:

 

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław

 

Dane teleadresowe członków Komitetu dostępne tutaj.