Wirtualne Seminarium Badań Operacyjnych

Strona www: https://www.wsb.pl/poznan/badania-i-nauka/seminarium-z-badan-operacyjnych-0

Sekcja Badań Operacyjnych

Strona www: http://sbo.pan.org.pl/wsbo.htm


Modelowanie Preferencji a Ryzyko

Strona www: https://mpar.ue.katowice.pl/index.php?page=conference   


Ogólnopolska Konferencja Naukowa im Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych (MZBO)

Strona www: https://mzbo.ue.katowice.pl


XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia Modelowanie i Prognozowanie Zjawisk Zpołeczno-Gospodarczych

Strona www: http://www.konferencjazakopianska.pl


WAW2023: 18th Workshop on Algorithms and Models for the Web Graph

Strona www: https://math.ryerson.ca/waw2023/


 The 41st Conference on Multivariate Statistical Analysis (MSA 2023)

        Strona www: http://uni.lodz.pl/msa