III Ogólnopolska Konferencja „Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego - wyzwania innowacyjne”

Strona www: http://StatystykaJST2018.stat.gov.pl


35th Conference on multivariate statistical analysis

Strona www: www.msa.uni.lodz.pl


IV Międzynarodowa konferencja naukowa : Ekonometria przestrzenna i analizy ekonomiczne

Strona www: http://www.kep.uni.lodz.pl/KonfMMXVI/Konferencja_pl/index.php


Konferencja Macromodels

Strona www: www.macromodels.uni.lodz.pl


Nowe tendencje w gospodarce nieruchomości (metodologia badań)

Strona www: http://www.wneiz.pl/konfer/gospod_nieru16/komunikat.pdf


Warsztaty doktorskie z  zakresu Statystyki i Ekonometrii

Strona www: www.warsztaty.uni.lodz.pl


10-ta Międzynarodowa konferencja naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia nt. „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych”

Strona www: http://www.konferencjazakopianska.pl/