Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk został utworzony uchwałą
nr 15/72 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z 11 kwietnia 1972 roku.

Osobami szczególnie zasłużonymi dla powstania Komitetu byli Profesorowie:
Wiesław Sadowski
Zbigniew Czerwiński
Zdzisław Hellwig
Mirosław Krzysztofiak
Andrzej Luszniewicz
Zbigniew Pawłowski
Władysław Welfe
Kazimierz Zając

Przewodniczący Komitetu w kolejnych kadencjach
1972 – 1974 –  Prof. dr Wiesław Sadowski
1975 – 1977 –  Prof. dr Wiesław Sadowski
1978 – 1980 –  Prof. dr Wiesław Sadowski
1981 – 1983 –  Prof. dr hab. Władysław Welfe
1984 – 1986 –  Prof. dr Wiesław Sadowski
1987 – 1989 –  Prof. dr Wiesław Sadowski
1990 – 1992 –  Prof. dr Wiesław Sadowski
1993 – 1995 –  Prof. dr hab. Aleksander Zeliaś
1996 – 1998 –  Prof. dr hab. Aleksander Zeliaś
1999 – 2002 –  Prof. dr hab. Aleksander Zeliaś
2003 – 2006 –  Prof. dr hab. Aleksander Zeliaś
2007 – 2010 –  Prof. dr hab. Andrzej Barczak
26.01.2012 – 25.01.2016 – Prof. dr hab. Jacek Osiewalski
2016 – 2019 –  Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga


W latach 1993 – 2010 Honorowym Przewodniczącym Komitetu był Prof. dr Wiesław Sadowski, członek korespondent PAN.

Ostatnia aktualizacja (piątek, 22 maja 2020)