Przewodniczący:

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga


Zastępcy Przewodniczącego:

Prof. dr hab. Jacek Osiewalski

Prof. dr hab. Tadeusz Kufel


Sekretarz naukowy:

Prof. dr hab. Marek Walesiak


Członkowie Prezydium:

Prof. dr hab. Marek Gruszczyński

Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik

Prof. dr hab. Mirosław Szreder

Prof. dr hab. Witold Jurek