statystycy1.jpg

Książka Statystycy i ekonometrycy polscy została przygotowana z myślą o uhonorowaniu i przedstawieniu osób, których działalność naukowo-badawcza przyczyniła się do rozwoju statystyki i ekonometrii w Polsce na przełomie XX i XXI wieku.

Zespół redakcyjny, pod przewodnictwem profesora Aleksandra Zeliasia, wykorzystał w trakcie pracy własne doświadczenia i wzorce renomowanych wydawnictw zachodnich.

Przedstawiono biogramy osób mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Każda nota biograficzna zawiera następujące informacje: nazwisko, imiona, główne miejsce pracy, datę i miejsce urodzenia, dane o wykształceniu, obecnie pełnionych funkcjach, godnościach akademickich, członkostwie w towarzystwach naukowych, przyznanych wyróżnieniach i odznaczeniach, zainteresowaniach badawczych i publikacjach.

Dzięki funkcji informacyjnej tej publikacji czytelnicy mogą uzyskać możliwie pełny i obiektywny obraz obecnego stanu i osiągnięć nauki polskiej w zakresie statystyki i ekonometrii.


FaLang translation system by Faboba